ความหมายของประเพณีวันสงกรานต์

1

ความหมายของประเพณีวันสงกรานต์

วันสงกรานต์ ตรงกับวันที่ 13 เมษายน ของทุกปี นับเป็น วันขึ้นปีใหม่ของไทย นอกจากการ รดน้ำดำหัวขอผู้ใหญ่แล้ว ยังมีกิจกรรมรื่นเริงต่าง ๆ อีก เช่น การเล่นสาดน้ำ ประแป้ง งานรื่นเริง เป็นต้น สงกรานต์ ในภาษาสันสกฤต แปลว่า การเคลื่อนย้ายของดวงอาทิตย์จากราศีหนึ่งเข้าไปอีกราศีหนึ่ง

banner-simvip-1  banner-simvip-2
banner-sim-vip-1
banner-sim-vip-2