ยอดลงทะเบียนซิม 2 แชะ 74.4 ล้านเลขหมาย

1

ยอดลงทะเบียนซิม 2 แชะ 74.4 ล้านเลขหมาย

2-shots


วันนี้(1ต.ค.)ที่สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ(กสทช.)นายฐากร ตัณฑสิทธิ์เลขาธิการกสทช. เปิดเผยว่ายอดการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือระบบเติมเงินนับจากวันที่ 27 มิ.ย.57 จนถึงวันที่30 ก.ย. 58 ประชาชนลงทะเบียรวมแล้วทั้งสิ้น 74.4 ล้านเลขหมาย จากในระบบจำนวนเติมเงินทั้งหมด58 .5 ล้านเลขหมาย ส่วนเลขหมายที่ไม่มาลงทะเบียนจำนวน 10.8 ล้านเลขหมายนั้นจะไม่สามารถใช้งานได้นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแต่ทั้งนี้ประชาชนที่ไม่มาลงทะเบียนสามารถที่จะขอรับเงินคืนได้ที่ผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของแต่ละรายจนถึงวันที่31 ธ.ค. 58 ทั้งนี้หากไม่ขอคืนจะส่งเรื่องให้กฤษฎีกาพิจารณาข้อกฎหมายว่าจะให้ดำเนินการอย่างไร โดยบริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส ลงทะเบียนจำนวน 36.2 ล้านเลขหมาย ไม่มาลงทะเบียนจำนวน 5.4ล้านเลขหมาย จากจำนวนผู้ใช้ 41.6 ล้านเลขหมาย , บริษัท โทเทิ่ล แอคเซส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)หรือ ดีแทค ลงทะเบียน 22.4 ล้านเลขหมาย ไม่มาลงทะเบียนจำนวน 4.5 ล้านเลขหมาย จากจำนวนผู้ใช้26.9 ล้านเลขหมาย และบริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลงทะเบียน 16 ล้านเลขหมาย ไม่มาลงทะเบียนจำนวน 9 แสนเลขหมาย จากผู้ใช้16.9 ล้านเลขหมาย อย่างไรก็ตามสำหรับเลขหมายที่ไม่มาลงทะเบียนจำนวน10.8 ล้านเลขหมายนั้นพบว่าเป็นเลขหมายที่ใช้งานน้อยมากหรือไม่มีการใช้งาน โดยพบว่ามียอดเงินคงเหลือรวมกันประมาณ 109 ล้านบาทเฉลี่ยเลขหมายละ 10 บาท

อ่านต่อที่ : http://www.dailynews.co.th/it/351642

banner-simvip-1  banner-simvip-2
banner-sim-vip-1
banner-sim-vip-2