เนื้อหา

ความหมายของเลขศาสตร์

เลขศาสตร์ เป็น พยากรณ์ศาสตร์ว่าด้วยตัวเลข พยากรณ์เกี่ยวกับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน เช่น เบอร์โทรศัพท์ เลขทะเบียนรถ เลขที่บ้าน เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขอื่นๆ ที่ยึดถือ โดยวิเคราะห์ตามหลักโหราเลขศาสตร์ รวมค่าตัวเลข หรือแทนตัวอักษรด้วยตัวเลข แล้วรวมผล ซึ่งจะได้ตัวเลขผลรวมมีค่าระหว่าง ๑ - ๑๐๐ ตัวเลขผลรวมแต่ละตัวจะมีดาวประจำและมีกำลังของดาวแฝงอยู่ อาจดีหรือร้าย ให้คุณหรือให้โทษแก่ผู้ครอบครอง

 


 

เลือกดูความหมายของเลขศาสตร์ ตั้งแต่ 0-79 แบ่งเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 10 หมายเลข

| 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |

| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |

| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

| 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |

| 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |

| 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |

| 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |

| 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |

 

Tags: เลขศาสตร์ | ความหมายเลขศาสตร์ |

banner-simvip-1  banner-simvip-2
banner-sim-vip-1
banner-sim-vip-2