โอนเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ธนาคาร หรือผ่าน ATM

ท่านสามารถชำระค่าบริการต่างๆ ผ่านเครื่อง ATM ของ ทุกธนาคาร ที่ใกล้บ้านท่าน ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ เคาน์เตอร์ธนาคารตามรายการด้านล่าง ได้ทั่วประเทศ ณ. สาขาธนาคารที่ใกล้บ้านท่าน ในเวลาทำการธนาคาร

ชื่อบัญชี  "คุณหนุย เบ๊ ( Nui Bae )" บัญชีประเภท ออมทรัพย์

ธนาคารกรุงเทพ   ธนาคารกรุงเทพ   มาบุญครอง   876-0-15856-1
กสิกรไทย   ธนาคารกสิกรไทย   มาบุญครอง   788-2-23260-8
ไทยพาณิชย์   ธนาคารไทยพาณิชย์   มาบุญครอง   172-2-24245-5
กรุงไทย   ธนาคารกรุงไทย   เซ็นทรัลเวิลด์   691-0-11952-5

*** กรุณาเก็บ สลิปโอนเงิน เพื่อเป็นหลักฐาน *** 

แล้วส่ง Message Alert มาที่หมายเลข 08881-08881
หรือนำสลิปโอนเงินส่งมาที่ WhatsApp : 08881-08881 หรือ Line : sim-vip.com";